آموزش ساخت تراریوم یا » باغ شیشه ای » | فیلم

تراریوم

این محصول اولین بار توسط یک پزشک جراح انگلیسی به نام ناتانیل وارد در سال ۱۸۲۷ ساخته شد. زمانی که دکتر، در باغچه ی خود سرخس کاشته بود ودر آزمایشگاه بر روی پیله پروانه ها و حشرات داخل یک تنگ کار میکرد متوجه شد که برخی علف ها و اسپور سرخس ها داخل ظرف جوانه زدند، در صورتی که آلودگی هوای لندن و خشکی هوا سرخس های باغچه را ازبین برده بودند.

بعد از گذشت مدت زمانی از رشد سرخس و علف داخل ظرف.دکتر کلا تحقیقات روی حشرات را رها کردو روی رشد گیاهان داخل تنگ تحقیق کرد او متوجه شد که سرخس های داخل شیسشه از آب و هوای آلوده و خشک در امان هستند و میتوانند به راحتی آن داخل بصورت سالم رشد کنند. دکتر برای آزمایش در سفری که به استرالیا داشت که ٨ ماه به طول انجامید آن تنگ را با خود برد.

او هنگام رسیدن به استرالیا مشاهده کرد که همچنان گیاهان سالم مانده بودند. در هنگام برگشت هم همینطور سالم مانده بودند. از آن پس دکتر کتابی نوشت به نام رشد گیاهان در محیطهای شیشه ای(باغ های شیشه ای) پس از آن ماجرا بود که آن تنگ به شیشه ی واردین نام گذاری شد.

(۳۰۳۶)