آموزش درست کردن چند مدل دانه برف با استفاده از کاغذ | فیلم

برای درست کردن این کاردستی آسان فقط نیاز به کاغذ و قیچی دارید.

ابتدا کاغذ مربع شکلی را مثل شکل زیر از وسط تا کنید.

حال یک بار دیگر کاغذ را مانند عکس زیر تا کنید تا دوباره کاغذتان، شکل مربع پیدا کند. با این تفاوت که کاغذتان چند لا شده است.

در این مرحله مربع به دست آمده را از نقطه ای که تای بسته کاغذ است ( در واقع این نقطه همان وسط کاغذ مربع شکل اول کار است) به صورت قطری تا نمایید تا شکل کار به یک مثلث تبدیل گردد.

حال نقش های مورد نظر خود را مانند تصویر زیر روی کاغذ بکشید.

در این مرحله نقش ها را با قیچی ببرید. برای این کاردستی ، هر چه کاغذ انتخابی شما نازک تر باشد بهتر است . با کاغذ های نازک، در این مرحله قیچی کردن کار آسان تر بوده و نتیجه کار هم تمیز تر خواهد شد.

حال کار را باز نمایید. کاردستی زیبای دانه برف شما آماده است.

این کاردستی در انواع بسیار متنوعی ازنظر نقش ، میتواند اجرا شود که نمونه هایی از آن را درتصویرهای زیر مشاهده می نمایید.

به کودکان اجازه دهید طرحهای متنوعی را بر پایه این کاردستی پیاده کنند. مطمئن هستیم که از تنوع طرحهایی که کودکان با خلاقیت ذاتی خود اجرا خواهند کرد، تعجب خواهید کرد.

علاوه بر کاغذ، این کاردستی می تواند روی زر ورق، کاغذ کشی و دستمال کاغذی هم اجرا شود.

همچنین از انواع طرحهای دیگری هم که شبیه دانه برف نباشند ( مثل تصاویر زیر) می توانید در درست کردن این کاردستی استفاده نمایید.

از این کاردستی آسان و زیبا می توانید در تزیین اتاق کودکان – مثلا روی دیوار و یا زیر شیشه میز – به خوبی استفاده نمایید.

(۱۵۱۷۳)