آموزش درست کردن کارت تبریک با طرح پروانه | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کارت تبریک :

کاغذ

مقوا

قاب طرح دار بیضی

پنکیک مخصوص طراحی

چسب

قالب پروانه ای

آموزش:

ابتدا یک مقوا مستطیلی را از وسط به شکل مربه تا میزنیم

با چسب یک مقوا مربعی کوچک تر را روی ان میچسبانیم

گوشه مقوا بیضی و قاب طرح دار را با پنکیک طرح میدهیم

در ادامه میتوانید تمام مراحل کار را مشاهده نمایید

(۳۴۲۱)