آموزش درست کردن ماهی کاغذی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی ماهی:

کاغذ

چشم مصنوعی دوبعدی کوچک

آموزش:

ابتدا کاغذی به شکل مستطیل تهیه می کنیم

مستطیل را به شکل مربع تا میزنیم و دوباره به شکل مستطیل تا می زنیم

بعد به شکل مربع باز میکنیم و به شکل مثلث تا می زنمیم

در ادامه میتوانید تمام مراحل را مشاهده نمایید

(۸۳۳۳)