آموزش درست کردن کارت تبریک با طرح برجسته | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کارت تبریک :

مقوا

کاغذ های رنگی

قیچی

چسب

یک تکه پارچه پاپیونی

آموزش:

ابتدا یک مقوا را به شکل مستطیل و دو مقوا هر کدام کوچک تر از هم به شکل مربع برش میزنیم

مقوا مستطیل را از وسط تا زده و باقیه مقوا ها را با چسب رو آن میچسبانیم

کاغذ های رنگی را به شکل قلب در میاوریم

کاغذ های شکل قلب را روی هم میچسبانیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده نمایید

(۴۴۴۳)