آموزش درست کردن قاب گوشی اکلیلی | فیلم

وسایل مرود نیاز برای درست کردن قاب گوشی

کاغذ اکلیلی

فوم

قیچی

چسب

تلق

زنجیر

کاتر

خودکار

آموزش

تلق را به اندازه گوشی اندازه میزنیم

سپس با قیچی و کاتر شروع به بریدن میکینم

فوم را برداشته و اندازه گوشی را روی فوم میکشیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

(۹۶۵۴)


9,654
بازدیدها