آموزش ساخت تابلو سه بعدی با وسایل ساده | فیلم

ساخت تابلو قلبی 

وسائل مورد نیاز :

یک تخته چوبی به اندازه ی ۶۰ در ۶۰ سانتیمتر

مقوا به اندازه ی ۶۰ در ۶۰ سانتیمتر

میخ طلایی به مقدار لازم

کاغذ الگو

قلموی نقاشی فوم دار

رنگ اکرلیک (صورتی)

کاموای طلایی (یک کلاف ۱۰۰ گرمی یا دو کلاف ۵۰ گرمی)

چکش

قیچی

مراحل ساخت :

مرحله ی اول : با رنگ اکرلیک و قلموی فوم دار تمام سطح تخته چوب را رنگ میکنیم. سپس میگذاریم رنگ خشک شود و سپس دوباره تخته را رنگ میکنیم و میگذاریم تا خشک شود.

مرحله ی دوم : کاغذ الگو را از وسط تا کرده و با مداد از قسمت تا شده طرح نصف قلب بزرگ را میکشیم. (از خط تا بعنوان خط قرینه استفاده میکنیم.) طرح باید کاملاً وسط در وسط کاغذ کشیده شود.

مرحله ی سوم : طرح نصفه قلب را همانطور به شکل تا شده برش میزنیم، سپس تای کاغذ را باز میکنیم تا یک طرح قلب بدست آوریم.

مرحله ی چهارم : طرح بریده شده را در وسط تخته چوب قرار داده و با مداد بصورت خیلی کمرنگ طرح قلب را بر روی تخته چوب میکشیم.

مرحله ی پنجم : از قسمت وسط قلب شروع به میخ زدن میکنیم، میخها را بطور منظم و با فاصله ی ۱ الی ۱.۵ سانتیمتری از هم و ارتفاع یکسان در تخته فرو میکنیم.

مرحله ی ششم : یک سر کاموا یا بند را به یکی از میخها میبندیم سپس کاموا را بطور ناهماهنگ دور میخها میپیچیم و نخ را محکم میکشیم.

مرحله ی هفتم : به پیچیدن نخ دور میخها ادامه میدهیم تا وقتی که طرح به اندازه ی کافی پُر شود. (هرچه حجم طرح بیشتر باشد زیباتر میشود.) وقتی کارمان تمام شد نخ را به یکی از میخها گره میزنیم.

(۴۷۱۵)