آموزش درست کردن اوریگامی هواپیما | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی هواپیما

کاغذ رنگی

آموزش

کاغذ را به شکل مربع بزرگ برش میزنیم

سپس به شکل مستطیل از وسط تا میزنیم

تای مستطیل را باز میکنیم و از گوشه بالا به سمت داخل به شکل مثلث تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را می توانید مشاهده کنید

 

(۴۲۵۰۲)