آموزش بافت دستبند با استفاده از انگشت | فیلم

مراحل آموزش بافت دستبند انگشتی

برای شروع، کاموا را دور انگشت نشانه (سبابه) خود حلقه بزنید و برای آن یک دنباله چند سانتی در میان کف دستتان و در جلوی انگشت شصتتان بگذارید (مانندشکل)

از اینجا به بعد درباره ادامه ریسمان که از دستتان آویزان است حرف میزنیم و کاری به چند سانت دنباله ای که برای آن گذاشته اید نداریم.

آنرا از روی این الگو ببافید:

کاموا باید نسبت به انگشت ها، دقیقا مثل شکل در این موقعیت قرار داشته باشد:

جلوی انگشت وسط، پشت انگشت چهارم و جلوی انگشت کوچک

حالا عملیات را دقیقا برعکس دوباره شروع کنید و به سمت شصتان ادامه دهید.

برای اینکار، آنرا از جلوی انگشت چهارم، پشت انگشت وسط و جلوی انگشت اشاره ببافید.

حالا کاموا را بگیرید و آنرا کاملا از پشت دستتان روبه سمت انگشت کوچک بپیچید.

سپس نخ یا کاموا را روی هر چهار انگشت بکشید.

برای اینکار از انگشت کوچکتان شروع کنید و ردیف پایینی نخ را رو به بالا و روی انگشتهایتان بگذارید.

کار را تا وقتی که به سر و ردیف بالایی نخ برسید ادامه دهید

این پروسه را با سه انگشت باقیمانده تکرار کنید، از انگشت اشاره شروع کنید.

پروسه را دوباره و دوباره تکرار کنید، همچنان که کار را ادامه میدهید، در فواصل معینی نخ را محکم

بکشید و آنرا محکم کنید تا در آخر دستبندتان شل نشود.

هنگامی که بافتنی دور دستتان، به اندازه ای شد که دور مچ دستتان به خوبی جای بگیرد، انگشتهایتان را از داخل آن بلغزانید و بیرون آورید.

در آخر باید چهار حلقه اضافی مثل شکل داشته باشید.

سر انتهایی نخ را از داخل آن چهار حلقه رد کنید و بکشید تا آنرا محکم کنید.

دقیقا مثل دستبند های دوستی کلاسیک و قدیمی، این دستبند فقط توسط یک گره کوچک و ساده دور دستتان محکم میشود.

به خاطر خصوصیت الیافی آن، این ویژگی را دارد که به راحتی سرانده شود وبیرون بیاید.

برای درخشش بیشتر دستبند میتوانید از یک سوزن پلاستیکی برای وصل کردن منجوق و یا مهره های شش گوش براق در هر یک از سر

های دستبند استفاده کنید.

سپس هر کدام از مهره ها را با یک گره محکم کنید.

(۸۲۹)


829
بازدیدها