آموزش ساخت دستبند چرمی آویز دار | فیلم

ساخت دستبند چرمی با مهره

چهار بند چرمی ( من از چهار رنگ متفاوت استفاده کردم، اما این کاملاً به نظر خودتون بستگی داره.)

چفت دستبند (برای من ۱۳ میلی متر بود.)

– دو تا حلقه ی فلزی

قفل دستبند (من از قفل مدل قلاب و ضامن استفاده کردم.)

– انبردست

– قیچی

چهار تا بند و یکی از چفت ها و بردارید و بند ها رو طوری کنار هم قرار بدین که سر اون ها تو یه ردیف باشه. بعد بند ها رو با انگشت شست تون نگه دارین که تکون نخورن و چفت رو روی سر بند ها قرار بدین و با انبردست ببندید.

برای شروع، بند سمت راست رو بگیرید و اون رو روی دو تا بند کناریش قرار بدین. بعد، بند سمت چپ رو بگیرید و اون رو روی یه بند کناریش قرار بدید. (یعنی همون بند سمت راست که کار رو باهاش شروع کردید.) همین!

حالا این مراحل رو تکرار کنید تا به طول مورد نظرتون برای دستبند برسین. در حین بافتن، سعی کنید بند ها رو تا جایی که ممکنه صاف نگه دارید تا دستبند تون ظاهر خوبی داشته باشه. یادتون باشه که لازم نیست دستبند رو دقیقاً اندازه ی مچ دست تون ببافید و باید قفل دستبند رو هم که به طولش اضافه می کنه، در نظر بگیرین.

برای شروع، بند سمت راست رو زیر بند کناریش، در سمت چپ قرار بدین. بعد، همون بند اول رو روی بند کناریش، در سمت چپ قرار بدین. حالا بند سمت چپ رو بگیرید و روی بند اول قرار بدین که الان کنارش قرار گرفته بذارین. بعد همین بند رو زیر بند سمت راستش قرار بدین. همین مراحل رو تکرار کنین تا به انتهای دستبند برسین.

باز هم یادتون باشه که لازم نیست دستبند رو دقیقاً اندازه ی مچ دست تون ببافید و باید قفل دستبند رو هم که به طولش اضافه می کنه، در نظر بگیرین.

برای شروع، بند سمت راست رو بگیرید و اون رو روی بند کناریش، در سمت چپ قرار بدید. بعد همون بند اول رو زیر بند کناریش، در سمت چپ قرار بدید. در آخر هم اون رو روی آخرین بند از سمت چپ قرار بدین.

بعد همین مراحل رو ادامه بدین تا دستبند تون به طولی که می خواین برسه. یادتون باشه که قفل دستبند هم هنوز وصل نشده و به طول دستبند اضافه می کنه. بنابراین لازم نیست دستبند رو دقیقاً اندازه ی مچ دست تون ببافید.

وقتی دستبند به طول مورد نظر تون رسید، شست تون رو روی انتهای بند ها قرار بدین تا از هم باز نشن. بعد سر بند ها رو قیچی کنید تا توی یه ردیف قرار بگیرن. بعد همون طور که چفت اول رو وصل کردید، عمل کنید : بند ها رو با انگشت شست تون نگه دارین که تکون نخورن و چفت دوم رو روی سر بند ها قرار بدین و با انبردست ببندید.

یکی از حلقه ها رو به ابتدای دستبند وصل کنید و دومی رو به انتهای دستبند. قبل از بستن هم، قفل دستبند رو داخل حلقه ها بندازین.

(۶۴۵۰)