آموزش درست کردن لاک پشت با کاغذ و تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی لاک پشت

کاغذ رنگی

آموزش

کاغذ را به شکل مربع برش میزنیم

سپس کاغذ را از وسط به شکل مستطیل تا میزنیم

تا را باز میکنیم و از سمت دیگر شروع به تا زدن میکنیم

تا را باز میکینم و ازسمت سفید کاغذ به شکل مثلث تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۳۳۱۳)