آموزش طراحی قاب گوشی با ماژیک | فیلم

وسایل مورد نیاز برای طراحی قاب موبایل

ماژیک

کاغذ

قاب

آبرنگ

قلمو

کاتر

مداد

آموزش

طرح دلخواه را روی کاغذ با مداد طراحی میکنیم

سپس باماژیک شروع به رنگ کردن طرح میکنیم

بعد از تمام شده با کاتر طرح را جدا میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۸۱۳۹)