آموزش طرح دادن زن گاردان با چند وسیله ساده | فیلم

طرح دادن زن گاردن 

زن گاردن zen garden یا باغ صخره ای ژاپنی یک نوع سبک و منظر سازی خشک است که در مکتب بودیسم (ذن) مورد توجه قرار داده شده است. این نوع طرح که منظرسازی به سبک مینیاتوری است متشکل از آرایش منظمی از صخره ها، شن و ماسه، آب، خزه، درختچه و بوته های هرس شده، فانوس یا چراغ ژاپنی و مقداری گیاه است که یک جنبه هنری و آرامشی را در ذهن بیننده تداعی میکند. در اینجا شن را با شن کش بصورت دوایر متحدالمرکز و موجدار همچون امواج دریا در می آورند.

باغ Zen معمولاً در مقیاس کوچک و محصور با دیوار و در میان قسمتی از چشم انداز بیرون باغ نظیر دالان و ایوان، اقامتگاه راهب رئیس معبد صومعه و خانقاه راهبان قرار دارد. برای جلوگیری از خستگی چشم بیننده استفاده از این سبک معمولا در قسمتی از باغ صورت میگیرد. باغ باستانی Zen در معبد بودیسم Zen در کیوتوی ژاپن در طی دوره موروماکی Muromachi  بوجود آمده است.

در آنجا به پیروی و تفکر در مورد معنی ماهیت و ذات طبیعت و به خدمت درآوردن و کمک به عبادت و اندیشه درباره معنای حقیقی زندگی پرداخته می شده است. نکات مهم در این طرح, تناسب بین اجزا همچون ساخت پل در میانه باغ و عدم استفاده از گیاهان خزان پذیر و استفاده از جداکننده بین شن و دیگر اجزا محوطه است.

(۶۲۹)