آموزش درست کردن پروانه با کاغذ | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی پروانه

کاغذ رنگی

قیچی

خط کش

آموزش

کاغذ را به شکل مربع برش میزنیم

سپس کاغذ را بشکل مستطیل تا میزنیم

تا را باز میکنیم و از گوشه ها به شکل مستطیل تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۶۹۲۱)