آموزش درست کردن پروانه کاغذی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن پروانه سه بعدی

کاغذ رنگی

آموزش

یک تیه کاغذ رنگی را به شکل مربع برش میزنیم

سپس از وسط به شکل مستطیل تا میزنیم

مجدد از سمت دیگر به شکل مستطیل تا میزنیم

کاغذ را باز میکنیم و به شکل مثلث تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۳۴۳۰۸)