آموزش درست کردن عروسک به شکل جوجه | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن جوجه

فیبرهای دایره ای

مداد

ماژیک

مداد رنگی

ابرنگ

قیچی

چسب

پارچه

قلمو

لیوان

انبردست

آموزش

باقلمو شروع به هم زدن رنگ میکنیم

گوی فیبری بزرگ را برمیداریم و با قلمو شروع به رنگ زدن میکنیم

گوی کوچک را نیز به همان شکل رنگ میزنیم

لیوان را برداشته و با قلمو روی ان را رنگ میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

(۱۸۸۴)