آموزش درست کردن قلعه سحر آمیز شنی | فیلم

رای دست کردن قلعه سحر آمیز شنی

شن

قالب های طرح دار

ساتور رشته ای

آموزش

شن ها را اخل لیوان ریخته بعد که به شکل قالب لیوان در امد از لیوان خارج میکنیم

قالب را با یک شی پهن میکنیم

یک قالب دیگر به شکل لیوان درست میکنیم

و با یی از قالبها از وسط لیوان برش میزنیم

 

(۱۴۰)


140
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>