آموزش درست کردن قلعه سحر آمیز شنی | فیلم

رای دست کردن قلعه سحر آمیز شنی

شن

قالب های طرح دار

ساتور رشته ای

آموزش

شن ها را اخل لیوان ریخته بعد که به شکل قالب لیوان در امد از لیوان خارج میکنیم

قالب را با یک شی پهن میکنیم

یک قالب دیگر به شکل لیوان درست میکنیم

و با یی از قالبها از وسط لیوان برش میزنیم

 

(۲۲۹)


229
بازدیدها