آموزش درست کردن آویز عروسکی برای کیف | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن آویز کیف

قیچی

پارچه مخمل

چسب حرارتی

آموزش

پارچه را با قیچی برش می زنیم.

سپس با چسب روی آن را می پوشانیم.

کار را تا میزنیم تا به هم بچسبد.

در ادامه تمام مراحل کار را می توانید مشاهده کنید.

 

(۲۱۳۱۲)