آموزش درست کردن تخم مرغ تزیینی با استفاده از نخ | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن تخم مرغ

کاموا

سلفون

سوزن ته گرد

چسب

نخ

آموزش

کانوا را به شکل دایره به هم میپیچیم

سپس سلفون را روی آن میکشیم

و سوزن ها را داخل کانوا فرو میکنیم

چسب را داخل یک ظرف ریخته نخ راداخل آن می اندازیم

(۲۴۳۵)