آموزش اوریگامی اردک | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی اردک

کاغذ رنگی ۱۶در ۸

آموزش

کاغذ را از وسط تا میزنیم

کاغذ را باز میینم از کناره ها شروع به تا زدن میکنیم

سپس از گوشه های بالای کاغذ نیز تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۲۰۱۲)