آموزش درست کردن سیب تزیینی با بطری نوشابه | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن سیب با بطری

بطری

قیچی

چسب

رنگ

کاتر

شمع

قلمو

آموزش

قسمت پایین بطری را با خودکار خط کشی میکنیم

سپس با قیچی از قسمت خط کشی شده میبریم

سپس دو تیکه پت بطری را به هم می چسبانیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۲۲۴۱)