آموزش درست کردن آویز تزیینی با وسایل ساده | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن آویز سقف

کاغذ رنگی

روزنامه

قیچی

چسب

مهره های تزیینی

سوزن

بند

آموزش

یک تیکه از کاغذ رنگی را به تیکه ها یکوچک مربع شکل در می اوریم

سپس یک کاغذ مربعی را برداشته تا میزنیم و با قیچی به بریدن با طرح گل میکنیم

سپس دوتیکه از گل ها را با چسب هب هم میچسبانیم

گل های آماده شده را با سوزن و بند از وسط کاغذ رد میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

(۶۴۲۱)