آموزش ساخت دستبند سکه ای | فیلم

ساخت دستبند سکه ای :

بند چرمی یا کنفی

مقداری سکه تزئینی

چسب تفنگی 

قیچی

نکات ساخت دستبند سکه ای :

برای ساخت دستبند سکه ای شما در ابتدا به حوصله احتیاج دارد !

اگر قدم به قدم مطابق فیلم پیش بروید در انتها یک دستبند بسیار شیک و مد روز را خواهید داشت

(۳۲۳۴)