آموزش درست کردن فیل عروسکی با حوله | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن فیل عروسکی با حوله :

حوله

آموزش

یک حوله با اندازه دلخواه برداشته

حوله را باز میکنیم دو طرف را تا میزنیم و روی هم میگذاریم

سپس از یک سمت ان شروع به لوله کردن میکنیم

سمت دیگر حوله را نیز به همان شکل لوله میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار میتوانید مشاهده کنید

 

(۸۸۴)