آموزش درست کردن دلفین با کاغذ و تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت اوریگامی دلفین

کاغذ یا مقوای رنگی

آموزش

کاغذ رنگی را به صورت مثلث تا میزنیم

کاغذ مثلث شکل را باز میکنیم وسپس لز کناره ها شروع به تا زدن میکنیم

تا ها را باز میکنیم و مجد از قسمت ۱/۳ پایین شروع به تا زدن میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار ا میتوانید مشاهده کنید

 

(۹۷۷)


977
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>