آموزش درست کردن خانه با کاغذ | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی خانه 

کاغذ یا مقوای رنگی

قیچی

آموزش

کاغذ رنگی را برداشته از کناره ها شروع به تا زدن میکنیم

سپس از سمت دیگر کاغذ شروع به تا زدن میکنیم

سپس از گوشه ی بالا کاغذ را تا میرنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۳۴۴۲۸)