آموزش درست کردن جامدادی با کاغذ رنگی | فیلم

وسایل ورد نیاز برای درست کردن جا مدادی

قیچی

چسب

مقوا یا کاغذ رنگی

خودکار خط کش

چوب نازک

آموزش

یک وسیله دایره شکل را برداشته با مداد شروع به کشیدن میکنیم

سپس با چوب نازک کاغذ را از گوشه ها به شکل لوله جمع میکنیم

گوشه ی کاغذ لوله شده را با چسب میچسبانیم

یک سر کاغذ را با قیچی میبریم

سپس با خط کش شروع به اندازه زدن میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۶۷۸۴)