آموزش درست کردن فیل با کاغذ و تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی فیل

قیچی

چسب

کاغذ رنگی

آموزش

کاغذ رنگی ها را به شکل مستطیل ومربع برش میزنیم

یک کاغذ را برداشته و شکل استوانه در میاوریم و با چسب میچسبانیم

مجدد یک کاغذ یا مقوای دیگر را برمیداریم وبه همان شکل چسب میزنیم

کاغذهای استوانه ای را با چسب به هم میچسبانیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

(۴۲۹۰)