آموزش اوریگامی ستاره کاغذی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی ستاره کاغذی:

کاغذ رنگی  ۱۰سانتیمتری

آموزش:

کاغذ رنگی را از گوشهبه شکل مثلث تا میزنیم

سپس تا را باز میکنیم و از کنار آن یک تای دیگر به داخل میزنیم

مجدد از سمت دیگر کاغذ رنگی به داخل تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۶۵۹۷)


6,597
بازدیدها