آموزش اوریگامی ستاره کاغذی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی ستاره کاغذی:

کاغذ رنگی  ۱۰سانتیمتری

آموزش:

کاغذ رنگی را از گوشهبه شکل مثلث تا میزنیم

سپس تا را باز میکنیم و از کنار آن یک تای دیگر به داخل میزنیم

مجدد از سمت دیگر کاغذ رنگی به داخل تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۷۷۹)


779
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>