آموزش درست کردن حیوانات مختلف با حوله | فیلم

آموزش درست کردن حیوانات با حوله:

حوله ۱۲در۱۲

کش

آموزش:

حوله را از گوشه ها لوله میکینم

سپس دو سر باقی مانده را به وسط حوله میاوریم

از قسمت یک سوم بالایی با کش شوع به بستن میکنیم

و با شی تزیینی برای درست کردن شاخک شروع به پیچیدن میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۱۸۶۰)