آموزش درست کردن جا شمعی با شیشه های خالی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن چراغ خواب

استیکر

چسب

شیشه

قلمو

کاغذ

رنگ

ربان

آموزش:

یک شیشه در را برداشته استیکر برای طراحی روی شیشه را انتخاب میکنیم

با چسب مخصوص به همرا قلمو روی شیشه شروع به چسباندن میکنیم

سپس روی کار را چسب میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

 

(۳۴۸۷)