آموزش درست کردن گاو با هنر اوریگامی |فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی گاو:

کاغذ رنگی

آموزش:

کاغذ رنگی را به شکل مربع در آورده.

از وسط تا میزنیم تای زده شده را باز می کنیم.

از سمت دیگر نیز شروع به تا زدن می کنیم.

مجدد از نیمه ی کاغذ شروع به تا زدن می کنیم.

در ادامه تمام مراحل کار را می توانید مشاهده کنید.

 

(۲۰۹۹)