آموزش ساخت عروسک روح سرگردان | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت عروسک روح سرگردان :

توپ پشم سفید

نی یا چوب

تور

پین دوخت سیاه و سفید

چسب حرارتی ( تفنگی ) 

روش کار :

شما ابتدا نیاز به توپ های از جنس ابر و یا پنبه ای شکل دارید.میتوانید این تور هارا ابتدا از ابر برش داده و سپس مقداری تور را هانند شکل به یک قطع نی وصل نمایید و سپس با استفاده از تور خود شکل ارواح خود را طراحی و پارچه را به توپ ابری و یا پنبه ای خود با استفاده از چسب حرارتی متصل نمایید.

می توانید با درست کردن چندین عروسک روح کوچک و اتصال آنها در کنار هم یک آویز زیبا از ارواح سرگردان برای خود درست نمایید.

برای اینکار تنها نیاز به توپ ابری شکل داریم و کمی نخ و سوزن.

سپس عروسک های روح خود را با استفاده از قسمت سر به نخ آویزان نموده و سپس در کنار هم به سقف متصل نمایید.

(۷۳۲)