آموزش درست کردن دوچرخه اسباب بازی با مقوا و وسایل ساده | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن دوچرخه :

کارتون

پرگار

کاتر

چسب

خلال دندان

قیچی

خط کش

کاغذ رنگی

نی

آموزش:

با پرگار روی کارتون ها دایره می کشیم.

سپس کارتون ها را با کاتر برش زده.

دایره ها را به صورت دوتایی روی هم می چسبانیم.

تعدادی خلال دندادن را برداشته با قیچی می بریم.

در ادامه تمام مراحل کار را می توانید شاهده کنید.

 

(۹۴۹۸)