آموزش درست کردن دیوار کوب تزیینی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن حلقه:

درب بطری

کاتر

متر

نخ

چسب

قیچی

بشقاب

لوازم تزیینی گل

آموزش:

درب بطری ها را با کاتر از داخل خالی میکنیم

سپس با متر نخ ها را اندازه میزنیم و با قیچی میبریم

دو نخ را برداشته با چسب به دور بطری میزنیم

در ادامه مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

(۳۵۰۸)