آموزش رنگ آمیزی گل طبیعی با اسپری | فیلم

وسایل مورد نیاز:

پر

گل طبیعی

شاخه خشک

قاب

اسپری طلایی

چسب

اسپری نقره ای

آموزش:

یک کاغذ کاهی را روی میز گذاشته با چسب میچسبانیم سپس پر را رو یآن میگذاریم

با اسپری طلایی شروع به اسپری کردن پر میکنم

یک قاب برداشته و پررنگ شده را با چسب روی قاب میچسبانیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۲۴۸۴)