آموزش درست کردن عروسک خرگوش با حوله | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت عروسک:

حوله

آموزش:

یک حوله کوچک مربعی را برداشته به شکل مثلث تا می زنیم.

یک سر گوشه را تای کوچک زده سپس ۲ گوشه ی دیگر را به آن می چسباینم.

در ادامه تمام مراحل کار را میتوناید مشاهده کنید.

 

 

 

(۱۰۱۹)