طرز تهیه روغن گل سرخ در خانه | فیلم

مواد موردنیاز برای تهیه روغن گل سرخ در خانه :

یک‌مشت گلبرگ گل سرخ

آب مقطر

بطری اسپری

گلیسیرین گیاهی (اختیاری)

شیشه دردار

گلبرگ‌ها را در شیشه بریزید. آب مقطر را روی آن بریزید. در شیشه را ببندید و آن را به مدت دو روز زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید. برای استفاده از آب گل سرخ بر روی صورت آن را به بطری اسپری انتقال دهید و گلبرگ‌ها را دور بریزید (می‌توانید برای کمپوست استفاده کنید). برای آب‌رسانی، چند قطره گلیسیرین گیاهی را نیز به آن اضافه کنید که باعث جذب رطوبت هوا شود.

(۴۷۷۷)