آموزش بافت دستبند دوستی «طرح ساده» | فیلم

وسایل مورد نیاز برای بافت دستبند دوستی طرح ساده :

۶ رشته نخ کتون در ۳ رنگ با اندازه یهای ۸۰ سانتیمتر برای نخ توسی و سفید و ۷۰ سانتیمتر برای نخ قرمز  در نظر میگیریم.

بعد از اون باید نخ ها به این ترتیب چیده و آماده ی بافت بشن

۶ رشته نخ در ۳ دسته برای بافت داریم

 

 مرحله اول:

شروع بافت با یه گره برگردون چپ برای دسته اول شروع میشه

دسته دوم گره چپ به راست

و دسته سوم گره برگردون راست میخوره

مرحله دوم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم و دسته اول رو گره راست به چپ و دسته دوم رو گره چپ به راست میزنیم

مرحله سوم:

نخ های کنار گذاشته رو برمیگردونیم توی بافت

دسته اول گره برگردون راست

دسته دوم گره چپ به راست و دسته سوم رو گره برگردون چپ میزنیم

مرحله چهارم:

این رج رو با کنار گذاشتن اولین و آخرین نخ و زدن گره چپ به راست به دسته اول و گره راست به چپ به دسته دوم میبافیم

مرحله پنجم:

نخ های کنار گذاشته از رج قبل رو برمیگردونیم توی بافت

حالا دو دسته نخ ابتدا رو گره چپ به راست و دسته سوم رو گره راست به چپ میزنیم

مرحله ششم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم و دسته اول رو گره چپ به راست و دسته دوم رو گره راست به چپ میزنیم

اگر دقت کنین میبینین که نخها به چیدمان اولیه برنگشتن  اما تکرار همین ۶ مرحله دستبند شما رو کامل میکنه.

منبع : سایت تارو پود

(۷۷۳۲۰)