آموزش بافتن حلقه برای دستبند دوستی | فیلم

نکات مهم در بافتن حلقه دستبند دوستی :

برای شروع کار نخ ها را به دوقسمت تقسیم کرده و از مرکز شروع به بافت برروی ۴ نخ می کنیم یعنی مثلا اگر طول نخ ها ۱۸۰ سانت باشد بافت را از سط نخ ها یعنی جایی که ۹۰ سانت داریم شروع می شود همانطور که در تصویر می بینید نخ ها را زیر گیره گذاشته وکار را شروع می کنیم.

بافت حلقه از سمت چپ وبا نخ اول بر روی دیگر نخ ها بافته می شود.توجه داشته باشید که همیشه نخی که حلقه را با آن می بافید حتما حدود ۱۵ تا ۲۰ سانت بلند تر از مابقی نخ ها باشد تا درآخر کار کوتاه نشود.

نخ سمت چپ  نخ گره نام دارد ودیگر نخ ها پایه وستون کار هستند که بعد از بافت دیده نمی شوند .نخ را برداشته ویک گره از چپ به راست می زنیم

گره بعدی را از پشت ستون می زنیم. یعنی حلقه گره رااز پشت ستون به سمت راست تصویر آورده وسپس نخ گره را از حلقه رد می کنیم.

به این گره ، گره اکشی گفته می شود .شما با یاد گرفتن این گره نه تنها در ابتدای دستبند می توانید از آن استفاده کنید بلکه در خیلی از دستبندهای بافتنی ودوستی کاربرد دارد.

خوب از این گره حدود  ۱۵ تا ۲۰ عدد می زنید تا حلقه بافت آماده شود

منبع : سایت تار و پود

(۲۵۲۴۸)