آموزش بافت دستبند دوستی “طرح هفت” | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن دستبند دوستی طرح هفت :

نخ کتان ترک که دیگه همه باهاش آشنایی دارین.دو رنگ نخ در ۱۰ رشته برای بافت لازم داریم که حدودا ۹۰ سانتیمتر باشه کافیه.زدن حلقه و یا گیس بافت و قفل و گیره دستبند دوستی رو به عهده ی خودتون میذاریم و بعد از چیدن نخ های به در ۵ دسته بافت رو شروع میکنیم

مرحله اول:

رج اول رو با زدن سه گره چپ به راست برای سه دسته نخ اول و دو گره راست به چپ برای دو دسته نخ انتهای رج شروع میکنیم

مرحله دوم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

حالا باید دسته اول و دوم رو گره چپ به راست

و دسته سوم و چهارم رو گره راست به چپ بزنیم

مرحله سوم:

نخ های کنار گذاشته از رج قبل رو که برگردوندیم توی بافت دسته اول رو گره برگردون چپ

دسته دوم و سوم گره چپ به راست

دسته چهارم گره راست به چپ و دسته پنجم رو گره برگردون راست میزنیم

مرحله چهارم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

دسته اول و دوم رو گره چپ به راست

و دسته سوم و چهارم رو گره راست به چپ میزنیم

مرحله پنجم:

نخ های کنار گذاشته از رج قبل رو که برگردوندیم توی بافت ،دسته اول رو گره برگردون چپ

دسته دوم و سوم گره چپ به راست

دسته چهارم گره راست به چپ و دسته پنجم رو گره برگردون راست میزنیم

مرحله ششم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

دسته اول و دوم رو گره چپ به راست

و دسته سوم و چهارم رو گره راست به چپ میزنیم

مرحله هفتم:

نخ های کنار گذاشته از رج قبل رو  برمی گردوندیم توی بافت ،دسته اول رو گره برگردون چپ

دسته دوم و سوم گره چپ به راست

دسته چهارم گره راست به چپ و دسته پنجم رو گره برگردون راست میزنیم

حالا نخ ها به چیدمان اولیه برگشتن

دیدین که همه است مراحل بافت تکرار میشد پس اصلا بافتن این دستبند کار سختی نیست

امیدوارم که لذت برده باشین

به خدا میسپرمتون

منبع : سایت تار و پود

(۶۸۱۰۹)