آموزش ساخت دستبند با استفاده از بند کفش | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت دستبند با بند کفش:

 بند کفش یا بند پلاستیکی ۲٫۵ متری نارنجی

بند  پلاستیکی یا بند کفش ۶۱ سانتی متری

فندک

دو قلاب ۱۰ میلی متری

سگک

نکات ساخت :

دو طرف بند یا نوارهای پلاستیکی را با فندک ذوب کنید تا سفت و جمع شوند و نخ های آن از هم باز نشود.

بند نارنجی را از وسط تا کنید. سمت تا شده (بسته) نوار را از حلقه قلابی عبور دهید و با انتهاهای باز نخ آن را به قلاب گره بزنید و محکم کنید.

انتهای دیگر نوار را که در وسط قرار دارد را نیز قلاب دیگر وصل کنید و در انتها گیره قفل دار بزنید.

دستبند را روی سطح صاف بگذارید. یک انتهای باز نوار را از داخل دو نوار مرکزی عبور دهید. نوار سمت چپ را از زیر دو نوار وسط و روی نوار سمت راست، بیرون بیاورید.

نوار سمت راست را از زیر دو نوار وسط و روی نوار سمت چپ، بیرون بیاورید.

هنگامی که دو بند به یکدیگر می رسند، دست از گره زدن بردارید. انتهای آنها را مطابق عکس به هم وصل کنید

دو انتهای بندها را گره بزنید و اضافه آن را با فندک آب کنید تا به اصطلاح در نرود.

(۲۰۷۰۵)