آموزش درست کردن انگشتر بند انگشتی در خانه | فیلم

وسایل لازم برای ساخت انگشتر :

سنگ ۱۱×۶ میلیمتری که از طول سوراخ شده باشد

مفتول نقره٬ طلا یا برنج٬ گاج ۱۸

انبر قفلی

میل انگشتر و حلقه نمره ( به جای حلقه نمره میتوانید از ماژیک های پهن و قطور استفاده کنید )

روش ساخت انگشتر :

ساخت انگشتر مرحله اول

اگر می خواهید در ضمینه ساخت انگشتر فعالیت کنید٬ دو وسیله لازم برای این کار میل انگشتر و حلقه نمره می باشند که در این خودآموز برای درست کردن انگشتر به کار رفته اند.

ساخت انگشتر مرحله دوم 

مفتول را از سنگ رد کنید

ساخت انگشتر مرحله سوم 

مفتول را در اندازه ای که می خواهید سایزانگشترتان باشد٬ به دور اندازه گیر بپیچید.

دو بارپیچیدن مفتول٬ برای دور انگشت کافی است

ساخت انگشتر مرحله چهارم 

ادامه مفتول را به دور سنگ بپیچید.سپس اضافه آن را به دور انگشتر بپیچید و آن را با انبردست قیچی کنید

 

 

(۸۳۷۸)