آموزش درست کردن پرنده با کاموا | فیلم

وسایل مورد نیاز:

نخ کانوای سفید و قرمز

قیچی

آموزش:

به اندازه دلخواه نخ کاموا را برداشته و از هم جدا مینید

طوری که تمام نخ ها به سه دسته تبدیل شود

دوتا تیکه از نخ ها را شبیه به علامت مثبت روی هم گذاشته

و در هم میپیچیم و با یک نخ دیگر گره میزنیم

در ادامه ویدیو متوانید تمام مراحل کار را مشاهده کنید

 

 

(۷۰۷۶)