آموزش اوریگامی درست کردن قوری و فنجان با کاغذ | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن قوری وفنجان با هنر اوریگامی:

مقوا کاغذ رنگی

آموزش:

کاغذ یا مقوای رنگی را به ابعاد دلخواه به شکل مربع در میاوریم

سپس مربع ها را ااز گوشه به گوشه ای دیگر وصل میکنیم که به شکل مثلث شود تمام وشه ها را به هم وصا میکنیم

سپس تا را باز کردهو یک تا به شکل مسطتیل میزنیم بعد از آن مجدد از یک طرف دیگر دوباره به شکل مستطیل تا زده

و تا را باز میکنیم

حالا مقوایی که از همه تر تا خورده و خط افتاده را باز میکنیم و از مرکز کاغذ گرفته و تا ها را به هم به هم میرسانیم تا تا های زده شده به شکل لوزی در بیاید

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

 

(۲۱۵۹)