آموزش درست کردن جا شمعی شیشه های خالی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت جاشمعی:

ظرف شیشه ای در دار

چسب و چسب حرارتی

سنگ های دایره ای تزیینی

ربان

اکلیل

بندهای تزیینی

شت

فوم یا مقوا یا کاغذ

آموزش:

پشت سنگ ها را چسب زده و به بیرون ظرف شیشه ای میچسبانیم طوری تمام ظرف با سنگ پوشیده شود

سپس یک ربان برداشته به اندازه ی دور ظرف شیشه ای گره میزنیم اضافه ربان را با قیچی میبریم

برای ادامه یک ظرف شیشه ای دیگر برداشته کاغذها یا مقواهایی را که از قبل برش زده این را داخل شییشه میگذاریم

سپس با شت و چسب روی آن را میچسبانیم

مقداری اکلیل آبی و سفید کف ظرف ریخته و با هم مخلوط میکنیم

درب ظرف را بشته و آن را تکان میدهیم تا جایی که کل اکلیل به دیواره آن بچسبد

در ادامه ویدیو تمام مراحل کار را میتوانید ببینید

 

(۳۲۷۱)