آموزش درست کردن کارت پستال و پاکت با مقوا | فیلم

وسایل مورد نیاز: 

قیچی

ربان

نگین های تزیینی

خط کش

مداد

مقواهای رنگی

چسب

خط کش

آموزش:

با یک شی دایره شکل روی مقوای بزرگ مربع شکل میگذاریم و شروع به دایره کشیدن میکنیم

سپس با قیچی دایره ها را درآورده

مجدد روی رنگ دیگری از مقوا شروع به کشیدن دایره  میکنید و مثل قبل دایره ها را با قیچی برش میزنید

دو دایره به رنگ نارنجی و دو دایره به رنگ خردلی

دایره ها را از وسط تا زده

بعد از تا زدن دایره ها طوری که داخل یکدیگر قرار بگیرند میگذاریم

در ادامه ویدیو میتوانید تمام مراحل اتمام کار را مشاهده کنید

(۱۴۴۱۲)