آموزش ترمیم لباس با یک ترفند ساده | فیلم

برای ترمیم پارگی های کوچک لباس یک ترفند بسیار ساده وجود دارد

لباس را به پشت برگردانید و یک بار قسمت آسیب دیده لباس را اتو کنید تا بافت پارچه در یک جهت شود سپس دو مربع کوچک لایه چسبان را برش زده و روی آسیب دیدگی لباس قرار دهید و کمی با اسپری آن را خیس کنید و یک پارچه روی آن پهن کنید و اتو را چند ثانیه بدون حرکت در حال بخار روی پارچه بگذارید

در نهایت لباس را به رو برگردانید و اتو کنید

سطح لباس کاملا صاف شده است

(۵۲۴۹)


5,249
بازدیدها