آموزش درست کردن آویز گلی در خانه | فیلم

وسایل مورد نیاز :

نخ نامرئی

چسب نواری

قیچی

گل مصنوعی

نکات مهم:

مانند فیلم ابتدا نخ نامرئی را دور گل ها بپیچید و به صورت عمودی یک دسته گل آماده کنید برای زیباتر شدن بهتر است گلها را با فواصل منظم از هم بچینید

(۷۷۴۶)