آموزش تزیین شیشه با کنف و تور | فیلم

وسایلی که برای تزیین شیشه لازم دارید:

گونی

بندهای تزیینی

شیشه

چسب

تور های سفید

در ادامه ویدیو تمام مراحل انجام کار را می توانید ببینید.

(۱۷۵۷۱)